PočetnaPumpePumpe za čistu vodu Vertikalne centrifugalne pumpe i hidroforska postrojenja

Vertikalne centrifugalne pumpe i hidroforska postrojenja

Vertikalne centrifugalne pumpe – katalog

Hidroforska postrojenja – katalog

Kompaktne višestupanjske vertikalne električne pumpe, pogodne za prijenos i povećenje tlaka vode, instalacije za protupožarnu zaštitu, sisteme za navodnjavanje i svuda gdje se traži povećanje tlaka. Nekorodirajući materijali za sve dijelove u dodiru sa tekućinom.
Hidroforska postrojenja sa 1,2 3 ili 4 pumpe, sa ili bez frekventnih pretvarača.

Ovdje možete pogledati muljne i drenažne pumpe.