Područja primjene

Komunalna poduzeća

 • Pumpe
 • Armature – zasuni, ventili, zapornice
 • Agregati za struju
 • Cijevi i cijevni fitinzi
 • Gumeni proizvodi

Građevinarstvo

 • Pumpe
 • Armature – zasuni, ventili, zapornice
 • Agregati za struju
 • Cijevi i cijevni fitinzi
 • Gumeni proizvodi

Vatrogastvo

 • Pumpe
 • Agregati za struju

Poljoprivreda

 • Pumpe
 • Agregati za struju
 • Cijevi i cijevni fitinzi
 • Gumeni proizvodi

Industrija

 • Pumpe
 • Cijevi i cijevni fitinzi
 • Armature – zasuni, ventili, zapornice
 • Agregati za struju
 • Gumeni proizvodi

Vađenje šljunka i pijeska

 • Pumpe
 • Agregati za struju
 • Cijevi i cijevni fitinzi

Vodoopskrba

 • Pumpe i prema za pumpe
 • Agregati za struju
 • Cijevi i cijevni fitinzi
 • Gumeni proizvodi

Autopraonice

 • Pumpe