Prirubnice
Prirubnica je tehnički element, koji služi za spajanje dvaju ili više elemenata i ima različita područja korištenja. Prirubnice tako mogu biti vanjske ili unutarnje, mogu se koristiti kao prirubnice željeznih greda (I-zrake ili T-zrake), kao vodič, u obliku prirubnice kotača vlaka ili se koristiti za pričvršćivanje na drugi objekt, kao prirubnica na kraju cijevi.
Suština […]