PočetnaPumpePumpe za čistu vodu

PUMPE ZA ČISTU VODU

Horizontalne centrifugalne pumpe
Ove pumpe se koriste za opskrbu vodom u kućanstvima i industriji, za navodnjavanje, transport kotlovske vode, opskrbu vodom za hlađenje, te kod pročišćavanja vode za piće.
Postoji veliki broj konstrukcijskih izvedbi horizontalnih pumpi:

  • horizontalne višestepene električne pumpe
  • krajnje usisne (end suction) blisko-spojene centrifugalne električne pumpe
  • krajnje usisne (end suction) centrifugalne električne pumpe na postolju
  • jednostepene centrifugalne pumpe
  • dvostepene centrifugalne pumpe
  • pumpe sa podijeljenim kućištem (split casing)

Koriste se različiti materijali: lijevano željezo, ugljični čelik, bronca (za morsku vodu), te nehrđajući čelik, pokrivajući sve aplikacije.
Rade se u svim veličinama, sa pogonskim električnim motorima snage do 500 kW.
Kapaciteti idu od najmanjih kućnih (2 m3/h) pa do najvećih – 4500 m3/h kod pumpi sa podijeljenim kućištem (split casing pumps).

Visina dobave ide i preko 1000 metara kod nekih modela višestepenih pumpi.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Bunarske uranjajuće pumpe
Električne uranjajuće pumpe, pogodne za prijenos, povećenje tlaka i distribuciju vode za kućanstva i industriju, protupožarnu zaštitiu i auto-praonice, navodnjavanje itd.
Rade se u različitim veličinama: promjeri 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”
Po konstrukciji radnoga kola razlikujemo:

  • radijalne električne bunarske pumpe, i
  • polu-aksijalne električne bunarske pumpe

Koriste se različiti materijali: lijevano željezo, ugljični čelik, bronca (za morsku vodu), te nehrđajući čelik, pokrivajući sve aplikacije.
Rade se u svim veličinama, sa pogonskim električnim motorima snage do 300 kW.
Kapaciteti idu od najmanjih kućnih (2 m3/h) pa do najvećih – 725 m3/h m3/h.
Visina dobave ide i preko 700 metara kod nekih modela pumpi.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikalne centrifugalne pumpe i hidroforska postrojenja
Kompaktne višestupanjske vertikalne električne pumpe, pogodne za prijenos i povećenje tlaka vode, instalacije za protupožarnu zaštitu, sisteme za navodnjavanje i svuda gdje se traži povećanje tlaka. Nekorodirajući materijali za sve dijelove u dodiru sa tekućinom.
Hidroforska postrojenja sa 1,2 3 ili 4 pumpe, sa ili bez frekventnih pretvarača.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ovdje možete vidjeti muljne ili drenažne pumpe.